ทีมงานกองทุนมอบกระเช้าสุขภาพให้กำลังใจ ร.อ.สมพงษ์ คูทวีทรัพย์ อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย

ทีมงานกองทุน นำโดย นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต(หัวหน้างานกองทุนกีฬา) มอบกระเช้าสุขภาพให้กำลังใจ ร.อ.สมพงษ์ คูทวีทรัพย์ อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกาย โดยเป็นนักกีฬาที่อยู่ในความดูแลและได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือน รวมทั้งการช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่น ๆ จากกองทุนกีฬา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย