ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางและข้อมูลเพื่อการควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางและข้อมูลเพื่อการควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็นประธานในการประชุม และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559