กองทุนกีฬากับกิจกรรมเพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ

กองทุนกีฬากับกิจกรรมเพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ” ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมร่วมทำกิจกรรมเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำโดย หัวหน้าปราณีเสือใหญ่ มอบของที่ระลึกของกองทุนแทนคำขอบคุณสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ แก่ผู้แทนศูนย์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559