“กองทุนไม่ทิ้งกัน..ยังคงดูแลให้การช่วยเหลืออดีตนักกีฬาทีมชาติ”

“กองทุนไม่ทิ้งกัน..ยังคงดูแลให้การช่วยเหลืออดีตนักกีฬาทีมชาติ” ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์ (ผู้อำนวยการ สนง. กกท. จังหวัดลพบุรี) นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา ช่วยเหลือโดยนำ นายสมคะเน สุภาพ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้ร่างกายซีกขวาเป็นอัมพาต จากอุบัติเหตุเมื่อปี 46 ไปทำบัตรประชาชน หลังบัตรประชาชนหมดอายุมานาน 5 ปี เนื่องจากอาการป่วยดังกล่าวทำให้ไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรประชาชนด้วยตนเองได้ (ภาพข่าววันที่ 3 มิถุนายน2559 ณ จังหวัดลพบุรี)