ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมคะเน สุภาพ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ

“ด้วยความห่วงใย จากใจกองทุนแก่อดีตนักกีฬาทีมชาติ” ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์ (ผู้อำนวยการ สนง. กกท. จังหวัดลพบุรี) นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมคะเน สุภาพ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ ซึ่งปัจจุบันป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้ร่างกายซีกขวาเป็นอัมพาต จากอุบัติเหตุ โดยกองทุนให้ความช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนเดือนละ 9,000 บาท มาตั้งแต่ปี 2546

(ภาพข่าววันที่ 03 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดลพบุรี)