ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายศักดรินทร์ ทองมี อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

นายสกล วรรณพงษ์ (ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย) มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กร และกองทุนกีฬา) นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
นายศักดรินทร์ ทองมี อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ปัจจุบันป่วยเป็นโรค ALS หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทั้งนี้ กองทุน
จะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน ให้ความช่วยเหลือสวัสดิการต่อไป เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559