ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมกลยุทธ์ 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2559