ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เรืออากาศเอก บุญศรี อสิพงษ์ นักกีฬามวยปล้ำทีมชาติ

ทีมงานกองทุน นำโดย นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต(หัวหน้างานกองทุนกีฬา) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เรืออากาศเอก บุญศรี อสิพงษ์ นักกีฬามวยปล้ำทีมชาติ ซึ่งได้รับอุบัติเหตุ ขณะแข่งขันมวยปล้ำ ทำให้ทุพพลภาพไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตั้งแต่คอถึงเท้า จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นนักกีฬาที่อยู่ ในความดูแลของกองทุนฯ และได้รับค่ายังชีพรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดชลบุรี