มอบสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตแก่ครอบครัวของนางสาวอริยา แก้วมะเริง นักกีฬาวูซู

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตแก่ครอบครัวของนางสาวอริยา แก้วมะเริง นักกีฬาวูซู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน 300,000 บาท ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะเดินทางมาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559