ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายแมกอินไต โทมัส โรซิ่น นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทย

นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต(หัวหน้างานกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายแมกอินไตโทมัส โรซิ่น นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทย ซึ่งประสบอุบัติเหตุขณะทำการแข่งขันจนต้องตัดขา เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้ กองทุน จะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน ให้ความช่วยเหลือสวัสดิการต่อไป เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559