มอบสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตแก่ครอบครัวของนายณัฐพงษ์ สายน้ำเขียว

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตแก่ครอบครัวของนายณัฐพงษ์ สายน้ำเขียว ผู้ผึกสอนกีฬาเพาะกาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน จำนวน 300,000 บาท