ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายประเสริฐ โกไศยกานนท์ อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติ

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส (รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา) นายเกียรติศักดิ์อุ่นเสียม (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ) นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดสงขลา) พร้อมทีมงานกองทุนกีฬา เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายประเสริฐ โกไศยกานนท์ อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติ ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกายบางส่วน โดยกองทุนฯ ได้ให้การช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือน มาตั้งแต่ปี 2544 และให้การช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ เมื่อวันที่ 19 เมษายน2559 ณ จังหวัดสงขลา