ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ “น้องตุ่น” นางสาวสินจัย กุนไธสง อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ “น้องตุ่น” นางสาวสินจัย กุนไธสง อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติ
“รักแท้…คือ การดูแล และความห่วงใยที่มีให้กันเสมอ”

นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) และนายสมปอง จันทรี (ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) และทีมงานกองทุนกีฬา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ “น้องตุ่น” นางสาวสินจัย กุนไธสง อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติ ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกาย โดยกองทุนได้ให้ความช่วยเหลือและการดูแลค่าครองชีพรายเดือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ณ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์