มอบเงินกองทุนสมทบช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนายสุทิน ไชยกิตติ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

มอบเงินกองทุนสมทบช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนายสุทิน ไชยกิตติ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
“กองทุน ไม่ทิ้งกัน ยังคงดูแลให้ความช่วยเหลือเสมอ”

“บิ๊กเสือ” นายสกล วรรณพงษ์ (ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย) นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานกองทุนกีฬา)และทีมงานกองทุน มอบเงินกองทุนสมทบช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ผ่านมาแก่ครอบครัวของนายสุทิน ไชยกิตติ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อช่วงเดือนมกราคม 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท และหลังจากนี้ กองทุน ยังคงดูแลให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของนายสุทิน จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย