นำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาท

นำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาท พร้อมทั้งรับมอบเงินรางวัล…นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและมอบเงินรางวัลให้แก่คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล