การประชุมหารือร่วมกับธนาคารซิตี้แบงค์เพื่อพิจารณาข้อเสนอของธนาคารในการร่วมมือและสนับสนุน

การประชุมหารือร่วมกับธนาคารซิตี้แบงค์เพื่อพิจารณาข้อเสนอของธนาคารในการร่วมมือและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559