เยี่ยมให้กำลังใจนายปราโมทย์ รัตนสวัสดิ์ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ ที่ทุพพลภาพ

นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา และ นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานกองทุนกีฬา พร้อมด้วยทีมงานกองทุน เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนายปราโมทย์ รัตนสวัสดิ์ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ ที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ประจำปี 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559