การติดตามนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิตหัวหน้างานกองทุนกีฬา พร้อมด้วยทีมงานกองทุน เดินทางไปร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 34 “ปากน้ำโพเกมส์” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559