การประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559

การประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม วันที่4 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 การกีฬาแห่งประเทศไทย