เยี่ยมให้กำลังใจ นายสมภพ เงินขาว นักกีฬาฟุตบอล จ.นครสวรรค์

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส (รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา) และนายเกียรติกรสุภาภรณ์ (ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ) พร้อมทีมงาน เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมภพ เงินขาว นักกีฬาฟุตบอล จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันจนขาข้างขวาหัก เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมอบกระเช้าเยี่ยมเพื่อสุขภาพ และมอบเงินบำรุงขวัญ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา