เยี่ยมให้กำลังใจ นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม นักกีฬาบาสเกตบอล จ.สุโขทัย

 

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส (รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา) และนายเกียรติกรสุภาภรณ์ (ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ) พร้อมทีมงาน เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม นักกีฬาบาสเกตบอล จ.สุโขทัย ซึ่งได้รับอุบัติเหตุจมูกหัก เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมอบกระเช้าเยี่ยมเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา