เยี่ยมให้กำลังใจ นายฉัตรชัย ขอพ่วงกล่าง ผู้ฝึกสอนมวยสากล สังกัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายสกล วรรณพงษ์ (ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย) มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายฉัตรชัย ขอพ่วงกล่าง ผู้ฝึกสอนมวยสากล สังกัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะคุมทีมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมอบกระเช้าสุขภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาดังกล่าว