เยี่ยมให้กำลังใจ นางสาววราภรณ์ สงรักษ์ นักกีฬาแฮนด์บอล สังกัดจังหวัดพัทลุง

 

นายเกียรติกร สุภากรณ์ (ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ) และ นางสาวจันทิมา รัตนะ (ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จังหวัดพัทลุง) พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาววราภรณ์ สงรักษ์ นักกีฬาแฮนด์บอล สังกัดจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับบาดเจ็บหัวเข่าบิด โดยทำการรักษา ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ขณะทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมอบกระเช้าสุขภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักกีฬาดังกล่าว