การติดตามนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

 

การติดตามนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2558 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จ.นครสวรรค์

นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานกองทุนกีฬา เข้าร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังแก่นักกีฬาว่ายน้ำที่ได้รับทุน ประกอบด้วย นางสาวเบญจพร ศรีพนมธร (ชุดขาว) ได้รับทุนต่อเนื่องระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 และนางสาวจุฑามาส สุทธิสน (ชุดกรมท่า) ได้รับทุนต่อเนื่องระดับชั้น ม.5 รร.สตรีสมุทรปราการ

ผู้บริหารกองทุนถ่ายภาพร่วมกับนักกีฬาเรือพาย ประกอบด้วย นางสาวณิชกุล นุกูลธรรม ได้รับทุนต่อเนื่องระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 2 จุฬาฯ และ นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศินได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 4 ม.สยาม

นาวสาวชมพู่ทิพย์ จันดาเขต นักกีฬาเทนนิส ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 2 ม.สวนดุสิต

นายนภิศ ต่อตั้งพานิช นักกีฬายิงปืน ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 สพล. วิทยาเขตสุพรรณบุรี