ผู้บริหารและทีมงานการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสาธารณสุข จ.นครสวรรค์

ผู้บริหารและทีมงานการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสาธารณสุข จ.นครสวรรค์ กับความร่วมมือทางด้านสวัสดิการกีฬาและการประกันอุบัติเหตุในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”