การประชุมมอบหมายงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559

29

 

การประชุมมอบหมายงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 โดยมี นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานกองทุนกีฬาเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 การกีฬาแห่งประเทศไทย