ประชุมหารือบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อข้อร้องเรียนของ นางจรินทร์ เสือนางรอง

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬาภูมิภาค และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานกองทุนกีฬา และคณะเข้าร่วมประชุมหารือบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อข้อร้องเรียนของ นางจรินทร์ เสือนางรอง ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกท. จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้างานจังหวัดนครราชสีมา, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา, ผู้อำนวยการ สนง. กกท. ภาค 3, ผู้อำนวยการ สนง. กกท. จังหวัดนครราชสีมา, ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และรองนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี