แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา คนใหม่

นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา คนใหม่ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส