การประชุมมอบหมายงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

การประชุมมอบหมายงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีนางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ หัวหน้างานกองทุนกีฬา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 การกีฬาแห่งประเทศไทย