แสดงความยินดีกับ นายยุทธนา นามสง่า นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติ

“ความสำเร็จย่อมเป็นของคนที่ใช้ความพยายาม”

พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาทุนการศึกษาของนักกีฬา และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายยุทธนานามสง่า นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติ ที่สามารถทำ 2 สิ่ง คือด้านการศึกษาและการกีฬา ควบคู่กันไปจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยกองทุนให้การสนับสนุนทุนต่อเนื่องตามหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2557