พิธีการมอบเงินรางวัลและทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานในพิธีการมอบเงินรางวัลและทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,734,980 บาท โดยแบ่งเป็นการมอบเงินรางวัลจากการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ(ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย และชิงชนะเลิศแห่งโลก) และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์รวมเป็นเงิน 178,556,500 บาท และมอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาทีมชาติเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา 2558 แก่นักกีฬา จำนวน 55 คน รวมเป็นเงิน 3,178,480 บาท พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความชื่นชมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันและประสบความสำเร็จจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ผ่านมา ถือเป็นความสำเร็จและเป็นเกียรติประวัติที่นักกีฬาทีมชาติไทยได้สร้างชื่อเสียง และนำความภาคภูมิใจ ความสุข สู่พี่น้องชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง