มอบเงินช่วยเหลือนักกีฬาทีมชาติ และอดีตนักกีฬาทีมชาติ

มอบเงินช่วยเหลือนักกีฬาทีมชาติ และอดีตนักกีฬาทีมชาตินายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา มอบเงินให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่อดีตนักกีฬาทีมชาติตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2558 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายนิยม ประเสริฐสม อดีตนักกีฬามวยสากลทีมชาติ ปัจจุบันอายุ 72 ปี ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กองทุน มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เป็นเงิน 48,374 บาท เงินช่วยเหลือสมทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นเงิน 200,000 บาท และค่าครองชีพ รายเดือนนักกีฬาทุพพลภาพ เดือนละ 13,000 บาท เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 143,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 391,374 บาท และจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต โดยนายนพ ประเสริฐสม ซึ่งเป็นพี่ชาย มารับเงินดังกล่าวแทน และ นายวีณา โชคเผ่าอำไพ นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ทีมชาติ อายุ 22 ปี เข้ารับการรักษาเนื่องจากป่วย เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กองทุน มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นเงิน 122,244 บาท ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษากกท.

(ภาพข่าว วันที่ 18 กันยายน 2558)