การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

ผู้ว่าการ กกท. และรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศฯ มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของนักกีฬาทีมชาติไทยและบุคลากรกีฬา ที่พึ่งจะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ โดยในการประชุมวันนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้เครื่องราชฯ และตามผลงานการแข่งขันที่กำหนดไว้

(ภาพเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ชั้น 5 กกท.)