กำลังใจ และความห่วงใยที่มีให้นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

 

“กำลังใจ และความห่วงใยที่มีให้นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ”

นายมนตรี ไชยพันธุ์ (รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการ กกท.) พร้อมด้วย นางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ น.ส.จิราพร วงศ์ทอง นักกีฬากีฬาทางอากาศ สังกัดจังหวัดจันทบุรี ประสบอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่31 ณ จังหวัดจันทบุรี

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 17มี.ค.58 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า)