คุ้มครองอุบัติเหตุกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุ้มครองอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูรเกมส์ 2558” คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่าง วันที่ 5 มีนาคม 2558 – 5 เมษายน 2558 ทุกท่านสามารถดาวโหลดเอกสารและใบเครมได้ที่เฟสบุคส์นี้ หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองทุน http://www.sportfund.or.th/ เข้างานกองทุน / กองทุนพัฒนาฯ / แบบฟอร์มขอรับสนับสนุน / อื่นๆ