ผู้บริหาร ติดตามประเมินผลนักกีฬาทุนการศึกษา

“กำลังใจแด่นักกีฬาทุน”

ให้กำลังใจนักกีฬาทุน…นางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ หัวหน้างานกองทุนกีฬา นำทีมงานให้กำลังใจนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษาของนักกีฬา ปีการศึกษา 2557 นางสาวแพรวพราว ดวงจันทร์และนายณัฐติพงศ์ เอียดวงค์ นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางสาวแพรวพราว ดวงจันทร์ ได้ 2 เหรียญทอง ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ และประเภททีมหญิงสำหรับนายณัฐติพงศ์ เอียดวงค์ ได้ 1 เหรียญทองแดง ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ชาย ที่โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูรเกมส์”

(ภาพข่าววันที่ 17 มีนาคม 2558)