กำลังใจแด่นักกีฬาในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43

“กำลังใจมีให้เสมอ”

นายวีระพงษ์ บางท่าไม้ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายพัณณ์เดช ศรีฉัตรเพชร นักกีฬารักบี้ฟุตบอล สังกัดกรุงเทพฯ ได้รับบาดเจ็บขณะทำการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 จ.นครราชสีมา (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา