พิธีมอบเครื่องราชฯ นักกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 49 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยในงานดังกล่าว จะมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เวลา 10.10 น. (นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา แต่งชุดเบลเซอร์)