รางวัล Top Fund Awards 2013 – 2014 (TFA)

“กองทุนกีฬา กับรางวัลกองทุนดีเด่น 2 ปีซ้อน”

นายมนตรี ไชยพันธุ์ (รองผู้ว่าการ รักษาการผู้ว่าการ กกท.)

ผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รับมอบรางวัลกองทุนดีเด่น

2 ปีซ้อน (ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556) จาก นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

(ปลัดกระทรวงการคลัง) ประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น

โดยกองทุน ได้รับรางวัลในด้านประสิทธิภาพการบริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557