กองทุนกีฬา กับรางวัลกองทุนดีเด่น 2 ปีซ้อน

 

นายมนตรี ไชยพันธุ์ (รองผู้ว่าการ รักษาการผู้ว่าการ กกท.) เป็นผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รับมอบรางวัลกองทุนดีเด่น 2 ปีซ้อน (ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556) จาก นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (ปลัดกระทรวงการคลัง) ประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น โดยกองทุน ได้รับรางวัลในด้านประสิทธิภาพการบริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557