“จากใจ…ถึงใจ”

 

นายมนตรี ไชยพันธุ์ (รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย)

มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ บางท่าไม้ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา)

มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวกรณีการเสียชีวิตของ นายถาวร จีระพันธ์

ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจ

โดยนางสาววลัยพรรณ จีระพันธ์ ในฐานะลูกสาว เป็นผู้รับเงินช่วยเหลือแทน

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย)