“สวัสดิการกองทุนกีฬา เพื่ออดีตนักกีฬาทีมชาติไทย”

นายมนตรี ไชยพันธุ์ (รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย) มอบหมายให้ นางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ (หัวหน้างานกองทุนกีฬา ) มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีการเสียชีวิตของ นายบวร ศรีทรงวุฒิ ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬามวยสากลทีมชาติที่ทุพพลภาพ และอยู่ในความดูแลของกองทุนฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยนางกัลยา ทองใบ ในฐานะพี่สาว เป็นผู้รับเงินช่วยเหลือแทน เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย)