นายมนตรี ไชยพันธุ์ ช่วยเหลือสวัสดิการแก่อดีตนักกีฬาทีมชาติ

นายมนตรี ไชยพันธุ์ (รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย) มอบเบาะรองนั่งช่วยพยุงตัว จำนวน 1 ชุด ให้แก่ ร.อ.สมพงษ์ คูทวีทรัพย์ อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ซึ่งทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อม เมื่ออายุ 30 ปี ทำให้เป็นอัมพาตซีกขวาของร่างกาย โดยเป็นนักกีฬาที่อยู่ในความดูแลของกองทุนฯ ได้รับค่าครองชีพรายเดือนตั้งแต่ตุลาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน