กองทุน คือ หนึ่งกำลังใจที่มีให้กับคุณเสมอ

กองทุน คือ หนึ่งกำลังใจที่มีให้กับคุณเสมอ
นายทองจริง ศิริไพบูลย์ (ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัดชลบุรี)

ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ กกท. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

เรืออากาศเอก บุญศรี อสิพงษ์ เป็นนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติ

ซึ่งได้รับอุบัติเหตุขณะแข่งขันมวยปล้ำ ทำให้ทุพพลภาพ

ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตั้งแต่คอถึงเท้า จนถึงปัจจุบัน

โดยเป็นนักกีฬาที่อยู่ในความดูแลของกองทุนฯ และได้รับค่ายังชีพ

รายเดือนจากกองทุนฯ มาตั้งแต่ปี 2544

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดชลบุรี)