แม้จะเหนื่อยและท้อ แต่เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

“แม้จะเหนื่อยและท้อ แต่เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ”

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม (ผู้ว่าการ กกท.) มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ บางท่าไม้

(ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) และนางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์

(หัวหน้างานกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ร.อ.สมพงษ์

คูทวีทรัพย์ อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกาย

โดยเป็นนักกีฬาที่อยู่ในความดูแลและได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือน

รวมทั้งการช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ จากกองทุนกีฬา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬายิงธนู กกท.)