กองทุนกีฬา กับความช่วยเหลือที่มีให้อดีตนักกีฬาทีมชาติที่ทุพพลภาพ

laughกองทุนกีฬา กับความช่วยเหลือที่มีให้อดีตนักกีฬาทีมชาติที่ทุพพลภาพlaugh

นายวีระพงษ์ บางท่าไม้ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) และนางจิติรัตน์

ชุมเชื้อธนบูลย์ (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายบวร ศรีทรงวุฒิ

อดีตนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกาย โดยเป็นนักกีฬาที่อยู่

ในความดูแลและได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือน รวมทั้งการช่วยเหลือ

สวัสดิการด้านอื่นๆจากกองทุนกีฬา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

 

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองทองธานี จ. นนทบุรี)