กองทุนกีฬา พร้อมดูแล เพราะคุณคือ คนสำคัญของกองทุน

“กองทุนกีฬา พร้อมดูแล เพราะคุณคือ คนสำคัญของกองทุน”

ทีมงานกองทุน นำโดย นายวีระพงษ์ บางท่าไม้ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา)

และนางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจพร้อมกับ

มอบกระเช้าสุขภาพ ให้แก่ นางเจิดจรรย์ (จุลสมัย) วัชรพรรณ อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย

และเป็นภรรยาของ นายไพบูลย์ วัชรพรรณ อดีตผู้ว่าการ กกท. โดยปัจจุบัน นางเจิดจรรย์

วัชรพรรณ มีอาการทุพพลภาพทางร่างกาย ทั้งนี้ กองทุนกีฬาได้ให้การช่วยเหลือค่าครองชีพ

รายเดือนรวมทั้ง การช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554

 

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ รามอินทรา 67 กทม.)