ด้วยรัก และห่วงใย จากใจ กกท.

ด้วยรัก และห่วงใย จากใจ กกท.

ผู้ว่าการ กกท. มอบหมายให้ นายจิรพงษ์ รัตนามตกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.

จังหวัดพิษณุโลก) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายปราโมทย์ รัตนสวัสดิ์ อดีตนักกีฬา

ฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกายบางส่วน ณ จังหวัดพิษณุโลก

โดยกองทุนฯ ได้ให้การช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือน มาตั้งแต่ 2546 และได้ให้

การช่วยเลือด้านสวัสดิการด้านอื่นๆ อีก