ความห่วงใยที่มีให้นักกีฬา จาก กกท.

ความห่วงใยที่มีให้นักกีฬา จาก กกท.

นางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ (หัวหน้างานกองทุนกีฬา กกท.) นำคณะ

เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมกับมอบกระเช้าสุขภาพ ให้แก่

นายวสันต์ เมธาภัทรอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย

ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกาย

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย)