กองทุนฯ สนับสนุนเงินรางวัล “การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 7”

หลังจากนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 7 ณ เมืองเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 11 – 21 มกราคม 2557 โดยมีประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 11 ประเทศ และมีการแข่งขันทั้งสิ้น 12 ชนิดกีฬา ซึ่งนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย สร้างผลงาน 96 เหรียญทอง 82 เหรียญเงิน 70 เหรียญทองแดง ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติี ได้สนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,687,500 บาท